Menu

Legio Mariæ Trong Thế Giới Ngày Nay

Vietnamese Legion of Mary

Ngày 6 tháng 1 năm 1965, Đức giáo hoàng Phao-lô VI gởi đến ngài Frank Duff, Đấng sáng lập Legio Mariæ, một lá thư tán dương và khích lệ tất cả các thành viên của Legio Mariæ. Xin trích dẫn lời tán dương đặc biệt từ lá thư này: “Dẫu cho tinh thần của Legio Mariæ được hấp thụ dưỡng chất phong phú từ đời sống nội tâm mạnh mẽ, từ việc tuân giữ kỷ luật, từ sự tận hiến vì ơn cứu độ của tha nhân, từ lòng trung thành tuyệt đối với Giáo hội, thì tinh thần ấy vẫn trở thành một đặc tính chuyên biệt của Legio Mariæ nhờ lòng vững vàng tin tưởng vào hành động của Đức Nữ Trinh diễm phúc” [Thủ Bản – Phụ Lục (TB- PL) 1,572].

Legio Mariæ làm cho các hội viên thấm nhiễm một lòng sùng kính Đức Mẹ Ma-ri-a sâu sắc và mạnh mẽ thúc giục họ dẫn đưa những người không thuộc Giáo hội trở về với Giáo hội Công giáo.

Buổi họp của Hội viên Legio thuộc tiểu đội Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo tại giáo xứ St. Anthony:

  • Thứ Bảy (hàng tuần) từ 8:30 AM – 10:00 AM, tại phòng St. Lorenzo Ruiz (PMC)
  • Nội dung: Cầu nguyện, chia sẻ công tác và thăm viếng bệnh nhân
  • Liên lạc: Anh Nguyễn Paul Mẫn, linhman@yahoo.com , 425-246-2069

Legion of Mary logo